Egészségbiztosítási Pénztárstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Az oep.hu naprakész, hasznos információk közreadásával igyekszik átfogó tájékoztatással szolgálni mind a lakosság, mind pedig az egészségügyi szolgáltatók felé, információt, segítséget adni a felmerült problémák megoldásához.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat az Országgyűlés felhatalmazása alapján a Kormány hozta létre, alapításának dátuma 1993. június 12.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány irányítása alatt álló országos hatáskörű, központi államigazgatási szerv, amely a társadalombiztosítás központi hivatali szerveként az Egészségbiztosítási Alap kezelését végzi.

Az Egészségbiztosítási Alap felügyeletét a Kormány, az egészségbiztosítás központi hivatali szervének irányítását a Kormány az egészségügyi miniszter útján látja el.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az önálló jogkörrel rendelkező szakigazgatási szervei munkájuk során arra törekszenek, hogy a feladat- és intézkedési jogkörükbe utalt tevékenységeket hatékonyan, mind a biztosítottak mind pedig az egészségügyi szolgáltatók számára megfelelő módon lássák el.

Célkitűzéseink kötött szerepel:

* működésünk átláthatóságának növelése,
* korrekt, egyenrangú viszony kialakítása és megtartása partnereinkkel, amelynek jellemzője a biztonság, a kiszámíthatóság és egymás kölcsönös tiszteletben tartása,
* szolgáltatásvásárlói pozíciónk erősítése annak érdekében, hogy a minőségi ellátás és annak hatékony finanszírozása kerüljön előtérbe,
* olyan döntések meghozásában történő közreműködés, amelyek az Európai Unió normáinak is megfelelve az életminőség, egészségnyereség, valamint a biztosítottak/polgárok elégedettségének maximalizálására törekszik.

Működésünk eredményeképp a szolidaritás, a méltányosság elvét szem előtt tartva, a megvalósíthatóság keretei között maradva biztosítjuk a megfelelő szintű ellátást.

Kapcsolódó kategóriák: Adó és hivatal | Egészségügy


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">