Szabályzatok elkészítésestyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Számviteli és egyéb Szabályzatok elkészítése!

Tudja Ön, hogy több százezer forintos bírságot kockáztat azzal, ha nincs elkészítve és aktualizálva a kötelező számviteli szabályzatai?

A számviteli törvény előírása szerint az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni, a már működő vállalkozás a törvény módosítása esetén a változástól számított 90 napon belül köteles szabályzatait aktualizálni.

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó szerv vezetője felelős!

Kockázatok:

2000. évi C. törvény értelmében 200.000 - 500.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság (ez mindaddig duplázódhat, amíg el nem készíti), három évig terjedő szabadságvesztés (Btk.289.§), közérdekű munka vagy pénzbüntetés.

A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A számviteli politika keretében el kell készíteni:

 • Számviteli politika
 • Számlarend és bizonylati szabályzat elkészítése
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Értékelési szabályzat
 • Leltározási szabályzat
 • Selejtezési szabályzat

Egyéb kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatok:

 • Önköltség számítási szabályzat
 • Önköltség számítási rend belső szabályzat
 • Bizonylati szabályzat
 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Pénzmosás elleni szabályzat
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Kiküldetési szabályzat
 • Gépkocsi használat rendje
 • Munkaügyi szabályzat
 • Mobiltelefon használat rendje

Vállaljuk üzleti tervének elkészítését!

Rendelje meg most a Kötelezően elkészítendő Számviteli Szabályzatát >>style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">